Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego - Ochotnicza Straż Pożarna w Goniądzu

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego
W dniu 19 listopada 2021 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goniądzu. W Zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Goniądz. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Goniądza, Pan Grzegorz Andrzej Dudkiewicz oraz Pan Grzegorz Mocarski, pracownik Urzędu Miejskiego w Goniądzu.
Celem Zjazdu było podsumowanie pięcioletniej działalności Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Goniądzu, wybranie nowych Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mońkach.
W skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Goniądzu weszło ośmiu Przedstawicieli z jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Goniądz.
Nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Goniądzu na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:
Prezes: Druh Tomasz Komorowski
Komendant Miejsko-Gminny: Druh Adam Jędrys
Wiceprezesi: Druh Daniel Twarkowski, Druh Sebastian Wołyński
Sekretarz: Druh Radosław Zyskowski
Skarbnik: Druh Dariusz Kolenda
Członkowie zarządu: Druh Wiesław Dworakowski, Druh Bogumił Zyskowski
W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Goniądzu weszli:
Druhna Katarzyna Paniucka – Przewodnicząca
Druh Marcin Potocki – Wiceprzewodniczący
Druh Marek Ulanicki – Sekretarz
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mońkach wybrani zostali druh Adam Jędrys i druh Tomasz Komorowski.
Natomiast delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mońkach zostali: Druh Wiesław Dworakowski, Druh Adam Jędrys, Druh Sebastian Wołyński, Druh Radosław Zyskowski.
W imieniu nowo wybranego Zarządu - Prezes Tomasz Komorowski i Komendant Miejsko-Gminny Adam Jędrys podziękowali za zaufanie i wybór oraz zobowiązali się do działań służących poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy i współpracy ze wszystkimi jednostkami OSP oraz Zarządem Powiatowym OSP.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego