Zebranie sprawozdawcze-2022 - Ochotnicza Straż Pożarna w Goniądzu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zebranie sprawozdawcze-2022

  W dniu 12.02.2022 roku w świetlicy naszej jednostki odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu.Otwarcia zebrania dokonał Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu dh Adam Jędrys,który przywitał zaproszonych gości oraz krótko podsumował miniony rok.
W zebraniu uczestniczyli Burmistrz Goniądza mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz,Komendant Powiatowy PSP w Mońkach bryg. mgr Dariusz Koc,Komendant Powiatowy PSP w Grajewie mł.bryg. Andrzej Beczko,Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mońkach kpt. mgr inż. Jarosław Szeszko,Kwatermistrz PSP w Mońkach mł. ogn. Radosław Bagan,Dyrektor BPN mgr inż. Artur Wiatr, Pan Grzegorz Mocarski z Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz Zarząd i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu.
Zebranie przebiegało według następującego porządku:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2022.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego