Zebranie sprawozdawcze za 2017 rok - OSP Goniądz

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
Zebranie sprawozdawcze za 2017 rok


 W dniu 24 lutego 2018 roku w świetlicy naszej jednostki odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu. Zebranie otworzył Naczelnik OSP w Goniądzu, dh Adam Jędrys, który przywitał zaproszonych gości oraz krótko podsumował miniony rok.W zebraniu uczestniczył Burmistrz Goniądza Pan Mariusz Ramotowski,Komendant Powiatowy PSP w Mońkach
mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Stachurski, mł. bryg. mgr inż. Sławomir Szafrański, st. kpt. mgr inż. Andrzej Beczko, dh prezes zarządu powiatowego OSP Karol Laskowski oraz Grzegorz Mocarski.
Zebranie przebiegło według następującego porządku:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na
rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego