Historia jednostki - OSP Goniądz

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Goniądzu powstała w 1911 roku. Jednostka od 10 czerwca 1995 roku należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) na mocy decyzji wydanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Do naszej jednostki należy wielu członków, zarówno czynnych jak i honorowych. Wielu z nich to ludzie młodzi i ambitni, dla których honorem jest służyć na chwałę Bogu,a ludziom na pożytek.Wraz z biegiem czasu nasza jednostka jest wyposażana w coraz to nowocześniejszy sprzęt pożarniczy i ratunkowy,a strażacy doszkalani aby jak najlepiej i najszybciej udzielać pomocy drugiemu człowiekowi i ojczyźnie.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego